Skip links

Launch of Ability To Act – Press Release

The book ‘Ability to Act’ is an ode to the seekers

Increase awareness about yourself and your environment

The seeking (young) professional has the right and the moral obligation to work for a sustainable society. However, this does not always work, because of the lack of perspective and leadership. The book Ability to Act gives direction to solutions. Nature is often taken as an example here.

Every human being is in possession of the ability to act and to use competences in the interest of a fair, sustainable society. Our capacity to take action is many times greater than we realize.


Yet we are still barely able to answer questions such as: how do we create better conditions for a more just and well-being-oriented life?

Many of the solutions are right in front of us, in what nature presents to us.


The book Ability to Act is not an exercise book, but rather a conceptual framework and provides a wealth of basic information on the subject of the ability to act.


At the heart of our human consciousness lies the ability to act in the best interests of others, the authors are convinced. “If you know who you are, what you can do and what you want, you can translate it much more effectively into your contribution to society”, says Erwin Sengers, initiator of the book.

“By looking carefully at yourself and your environment, questioning them and then acting on the finding, this book helps you to increase awareness about yourself and your environment.”


The process of becoming aware and making motivated choices takes some time and must be taught by teachers who know this path. Ten authors of this book offer you to go on the road together and have already committed some thoughts to the paper, as an invitation to talk to you.


Ability to Act can be ordered via Abilitytoact.com, Amazon (https://www.amazon.com/dp/B09JG8SJC1) and Boekengilde (https://www.boekengilde.nl/boekenshop/ability-to-act/)

About Erwin Sengers (initiator of the book)


About Erwin Sengers

Erwin Sengers is a former teacher/researcher in higher education. His passion is about – more natural – approaches to learning and ways that try to match with individual possibilities.


With field research, he supports learning communities with a strong interest in stimulating intrinsic motivation. Previous publications cover elements such as dialogical learning, the focus on entrepreneurial behavior and many other topics.

—DUTCH—

Het boek ‘Ability to Act’ is een ode aan de zoekers
Vergroot het bewustzijn over jezelf en je omgeving

De zoekende (young) professional heeft het recht en de morele plicht om zich in te zetten voor een duurzame samenleving. Dit lukt echter niet altijd, omdat het perspectief en leiding ontbreekt. In het boek Ability to Act wordt richting gegeven aan oplossingen. Hierbij wordt vaak de natuur als voorbeeld genomen.

Ieder mens is in het bezit van het vermogen om te handelen en om competenties in te zetten in het belang van een eerlijke, duurzame samenleving. Onze capaciteit om tot actie te komen is vele malen groter dan we ons realiseren.

Toch lukt het ons nog nauwelijks om vragen te beantwoorden als: hoe creëren we  betere voorwaarden voor een rechtvaardiger en op welzijn gericht leven?
Veel van de oplossingen liggen recht voor ons, in wat de natuur ons voordoet.

Het boek Ability to Act is geen oefenboek, maar eerder een conceptueel kader en biedt een schat aan basisinformatie op het onderwerp van het handelend vermogen.

In het hart van ons menselijk bewustzijn schuilt het vermogen om in het beste belang van anderen te handelen, daar zijn de auteurs van overtuigd. “Als je weet wie je bent, wat je kunt en wat je wilt, kun je veel effectiever de vertaling maken naar jouw bijdrage aan de samenleving”, zo vertelt Erwin Sengers, initiatiefnemer van het boek.


“Door met aandacht naar jezelf en je omgeving te kijken, die te bevragen en vervolgens te handelen naar de bevinding, helpt dit boek je om het bewustzijn over jezelf en je omgeving te vergroten.”

Het proces van bewustwording en het maken van gemotiveerde keuzes vergt enige tijd en moet worden aangeleerd door leermeesters die dit pad kennen. Tien auteurs van dit boek bieden je aan om samen onderweg te gaan en hebben alvast wat gedachten aan het papier toevertrouwd, als uitnodiging om met jou in gesprek te gaan.

Ability to Act is te bestellen via Abilitytoact.com, Amazon (https://www.amazon.com/dp/B09JG8SJC1) en Boekengilde (https://www.boekengilde.nl/boekenshop/ability-to-act/)

Over Erwin Sengers
Erwin Sengers is voormalig docent/onderzoeker in het hoger onderwijs. Zijn passie  gaat over – meer natuurlijke – benaderingen van leren en manieren die proberen te matchen met individuele mogelijkheden.

Met veldonderzoek ondersteunt hij leergemeenschappen met een grote interesse in het aanwakkeren van intrinsieke motivatie.

Eerdere publicaties behandelen elementen als dialogisch leren, de focus op ondernemend gedrag en vele andere onderwerpen.

Join the Discussion

There are no products